Kurumsal Değerlerimiz

Sektöründe lider ve yenilikçi, insan ve çevre ile bütünleşmiş, müşteri memnuniyetini ön plana çıkarırken, çalışan memnuniyetini de vazgeçilmez ilke olarak benimsemiştir. Böylece müşterilere sunulan hizmet kalitesini artırmış, sektörün en tanınmış firmalarından biri olmayı başararak, sorumluluklarını gerçekleştirirken, standartların üzerinde verim sağlayabileceği sonuç odaklı yaklaşıma önem vermiştir.

İnsana ve Çevreye Duyarlılık

İnsana duyduğu saygı gereği, doğayı ve çevreyi korumayı misyon olarak kabul etmiştir. Ekolojik dengenin korunmasına önem vermekte ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini desteklemektedir.

Etik Çalışma

Her alanda etik değerlere dayalı çalışma prensibini esas alır.

Sürekli Yenilik ve İyileştirme

Yenilenme sürecinde çözüm üretenlerle birlikte hareket ederek, mevcut hizmet, üretim ve kalitenin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için üstün gayret gösterir ve gayret gösterenleri takdir eder.

Liderlik

Temel hedef, globalleşen dünyada bağlı olduğu Grubun başarı ve saygınlığının gelecek nesillere aktarılmasıdır. Bu hedefe Grubun diğer kuruluşları ile birlikte önder olabilmenin sorumluluklarını taşıyarak odaklanır.

Müşteri Memnuniyeti

Müşterilerin istekleri ve problemleri konusunda kendisinden bekleneni hızlı ve istenilen şekilde yerine getirir, sorunlara zamanında ve kabul edilebilir çözümler sunar. Karşılaşılan istek ve problemlerin gelecekte yol açabileceği sorunların önlenmesi açısından kendisine çözüm stratejileri belirler.