Mevzuat

Elektrik Piyasasının Serbestleşmesi ve Serbest Tüketici Limiti

  • Elektrikte serbest piyasaya geçiş için yapılan düzenlemelerden birisi her yıl Serbest Tüketici Limitinin giderek düşürülmesidir.
  • Serbest Tüketiciler; Tüketiciler yıllık tüketim miktarı EPDK tarafından her yıl 31 Ocak tarihine kadar yönetmelikle belirlenen limiti aşan müşterilerdir. Bu limitin üstünde elektrik enerjisi kullanan tüm tüketiciler gerekli başvuruyu yaparak serbest tüketici olabilir ve tedarikçilerini kendileri seçebilirler.
  • 2005 yılında 7.7 Milyon KWh/Yıl olan Serbest Tüketici Limiti 2013 yılında 5.000 KWh/Yıl'dır*. İleride bu limitin tamamen ortadan kalkması ve tam serbest piyasa yapısına geçilmesi planlanmaktadır.
  • Serbest Tüketicilerin, sayaç yönetmeliğinde bulunan özelliklere sahip ve 24 saatlik sayaç bilgisini kaydedip bunu hafızasında saklayabilen elektronik sayaçlar kullanması zorunludur.

* EPDK Serbest Tüketici Yönetmeliği

Elektrik Piyasası İşlemleri

Elektrik doğası gereği depolanamayan bir enerji kaynağıdır ve tüketildiği anda üretilmektedir. Türkiye'deki tüm tüketiciler ortak elektrik havuzundan elektrik ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Ortak bir havuz mantığında çalışan bu elektrik sistemine elektrik piyasasındaki tüm üreticiler, ürettikleri elektriği aktarmaktadır.

Müşterilerimizin ihtiyacı olan elektriği, Çolakoğlu Metalurji bünyesinde bulunan santrallerimizde üretmekteyiz. Müşterilerimiz de mevcut elektrik hatlarında hiçbir değişiklik yapmadan ortak elektrik havuz sisteminden kullanmaktadır.

Elektrik Enerjisi Tedariği

Serbest Tüketici: İndirimli elektrik enerjisi tedarik edebilmeniz için "Serbest Tüketici" olmanız gerekmektedir. “Serbest Tüketici”, tedarikçisini seçme serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişidir. Serbest tüketici olmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından yayımlanan "Serbest Tüketici Limiti"nden daha fazla elektrik enerjisi tüketiminde bulunmak yeterlidir. 2013 yılı itibari ile EPDK tarafından belirlenmiş olan Serbest Tüketici Limiti 5.000 kWh’dır. Yani aylık fatura tutarı KDV dahil ortalama 150 TL olan tüketiciler "Serbest Tüketici" olabilmektedir. Bu şartı yerine getiren tüm tüketiciler elektriğini bağlı bulunduğu dağıtım şirketinden almak yerine Marmara Elektrik'ten temin edebilir.

Elektrik Tedarikçisinin Seçilmesi:

Serbest tüketici kriterine sahip tüm tüketiciler, elektrik ticareti lisansına sahip Marmara Elektrik'ten, ikili anlaşma kapsamında elektrik tedarik edebilirler. Serbest Tüketici Yönetmeliği gereği tedarikçi değiştirme hakkınız her zaman mevcut olup sözleşme süresi taraflarca karşılıklı belirlenmektedir. Elektriğinizi Marmara Elektrik'ten tedarik etmek istediğiniz andan itibaren gerek teknik gerekse değişen piyasa koşullarının imkan verdiği en uygun koşullarda, en ucuz fiyatı ve tedarik sürekliliğini sağlamaya hazırız. Elektrik ihtiyacını Marmara Elektrik'ten sağlayan tüketicilerin teknik olarak elektrik tesisat sistemlerinde hiçbir değişiklik yapmalarına gerek yoktur, mevcut elektrik tesisatı üzerinden elektrik tedariğine devam edilmektedir. Burada biz Marmara Elektrik olarak müşterilerimizin ihtiyacı olan elektriği üreterek, Türkiye elektrik sistemine müşterilerimiz adına aktarmaktayız.

Sayaçlar:

Elektrik ihtiyacınızın Marmara Elektrik'ten sağlanabilmesi için elektrik sayacınızın EPDK'nın yayınladığı sayaç tebliğine uygun olması gerekmektedir. Marmara Elektrik ile çalışmak istediğinizde lütfen sayacınızın uygunluğunu kontrol ettiriniz, gerekiyorsa değiştiriniz.

Sayaçların Okunması:

Elektrik sayaçlarının okunması, mevzuat gereği dağıtım şirketlerinin yetki ve sorumluluğunda bulunmaktadır. Serbest Tüketicilerin sayaçları da bu kapsamda bağlı bulundukları elektrik dağıtım şirketi tarafından okunmaktadır. Serbest tüketicilerin okunan endeks bilgileri "Sayaç Okuma Tutanağı" ile birlikte elektrik tedarikçilerine gönderilmektedir.

Faturaların Hazırlanması

Sayaç endekslerini, ilgili tutanak dahilinde alan elektrik satış şirketleri fatura tutarlarını, serbest tüketici ile yapmış oldukları anlaşma çerçevesinde oluşturmaktadır. Tüketiciler fatura tutarlarını anlaşma kapsamında belirlenen koşullar dahilinde elektrik satış şirketine ödemektedir.

Tarifeler ve Fiyat Değişiklikleri

Elektrik tarifeleri, üçer aylık dönemlerde EPDK tarafından onaylanmakta ve yayınlanmaktadır. Elektrik satış şirketlerinden elektrik tedariğini gerçekleştiren tüketicilerin elektrik fiyatları, yapılan anlaşma koşulları dahilinde belirlenen hesap yöntemi ile hesaplamakta ve müşterinin faturasına yansıtılmaktadır.

Arızalar ve Bakım

Serbest tüketicilerin elektrik tesisatlarında oluşan arızaların giderilmesi ve bakımlarının yapılması, tüketicinin bulunduğu bölgedeki elektrik dağıtım şirketinin yetki ve sorumluğundadır.